Regulamin

dla modelek

1. Modelka – osoba poddająca się zabiegowi wykonywanego przez kursantkę ( osoba ucząca się) pod okiem doświadczonego szkoleniowca.

2. Modelka chcąca przystąpić do zabiegu musi zapoznać się z przeciwskazaniami dostępnymi na stronie www.jopmu.pl/przeciwwskazania

3. Modelka, która z powodu nie zapoznania się z regulaminem, nie będzie mogła mieć wykonanego zabiegu makijażu permanentnego ponosi koszt równowartości zabiegu – 100 zł.

4. Modelka, która więcej niż trzy razy odwoła swoją wizytę nie będzie więcej zapisywana.

5. Decyzję odnośnie kształtu, koloru oraz metody wykonania konsultowane są z modelką, ale ostateczną decyzję podejmuje szkoleniowiec.

6. Modelka, która odwoła wizytę najpóźniej 2 godziny przed planowanym zabiegiem lub nie pojawi się w ogóle, nie będzie miała możliwości ponownego zapisu.

7. JO PMU&COSMETOLOGY zachowuje sobie prawo do odwołania ustalonej wcześniej wizyty bez podania przyczyny.

8. JO PMU&COSMETOLOGY zachowuje sobie prawo do odwołania wizyty w tym samym dniu z powodu opóźnienia w szkoleniu.

9. Spóźnienie się modelki więcej niż 30 minut może skutkować odwołaniem zabiegu.

10. JO PMU&COSMETOLOGY nie jest w stanie określić dokładnego czasu trwania zabiegu.

11. Korektę należy umawiać po wykonanym zabiegu w możliwych dostępnych terminach z zachowaniem określonego czasu alokacji pigmentu w skórze.

12. Makijaż permanentny w charakterze modelki może wymagać więcej niż jednej korekty ze względu na nierównomierne przyjęcie się pigmentu spowodowane pracą osoby uczącej się- kursantki.

13. JO PMU&COSMETOLOGY potwierdza wcześniej umówione wizyty. Niepotwierdzona wizyta lub brak kontaktu maksymalnie 24 godziny przed planowanym zabiegiem skutkuje odwołaniem wizyty.

14. Płatność dokonywana jest po zabiegu gotówką lub kartą.

15. Modelka ma możliwość bezpłatnej konsultacji przed wizyta oraz w razie wątpliwości 28 dni po zabiegu.

16. Zapisywanie na wizyty powinno odbywać się osobiście- telefonicznie, kontakt

poprzez fanpage lub w siedzibie firmy.

17. Efekt końcowy zabiegu można ocenić jedynie po całkowitej alokacji (ułożeniu się pigmentu w skórze) oraz korekcie.

18. Modelka powinna być świadoma tego na czym polega zabieg makijażu permanentnego.

19. Cena zabiegu: zabieg pierwszy 100 zł, zabieg korekty 100 zł.

20. JO PMU&COSMETOLOGY zastrzega sobie prawo do zmian w wyższej przestawionym regulaminie w dowolnym czasie bez podania przyczyny.